1

The تینیجر Diaries

News Discuss 
این مجموعه از جهات گوناگونی مورد تحسین واقع شد. از جمله این که به اموری که حرف زدن و اظهار نظر در مورد آنها معمولا سخت است پرداخته است؛ مانند به فرزندی قبول کردن یک فرد، مصرف بیش از حد مواد مخدر و جرائمی که معمولا نوجوان ها مرتکب میشوند. https://gunner6dyqi.wikistatement.com/2754931/an_unbiased_view_of_تینیجر

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story